Elaborem un Pla de Treball per al desenvolupament turístic de la comarca

La comarca del Pallars Sobirà, amb un sector industrial tradicionalment feble i un sector primari en recessió, ha terciaritzat la seva economia a redós del turisme. L’activitat turística ha revitalitzat la comarca: ha permés la creació de nous llocs de treball, l’arrelament de la gent al territori, l’alternativa o el complement a les rendes de les explotacions agràries ( turisme rural), la millora d’algunes comunicacions, el desplegament d’equipaments, la generalització de serveis bàsics i el desenvolupament de serveis especialitzats.

El sector del turisme i serveis dóna ocupació a poc més del 70% de la població activa de la comarca, d’acord amb el registre de cotitzants de l’institut nacional de la seguretat social. En la distribució d’aquests ocupats per subsectors destaca l’elevat pes relatiu a l’hosteleria i la restauració, del comerç i el transport. Totes aquestes branques d’activitat són gràcies al turisme.

Per desgràcia durant aquests primers anys del segle XXI la globalització mundial, els vols de low cost i els nous hàbits dels turistes han tornat a situar el Pallars Sobirà en un punt fosc per a la seva evolució, i aquest és l’objectiu general del Pla de treball, potenciar el sector turístic i serveis al temps que estem.

És per aquest motiu que el Consell Comarcal del Pallars Sobirà creu oportú tenir més recursos humans per elaborar l’execució del Pla de Treball de Turisme Pallars Sobirà i ha demanat un agent de desenvolupament local al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu general d’aquest Pla de Treball és reconduir tots els sectors econòmics turístics ja existents a la comarca, per a la potenciació del turisme actual i la col·locació de la comarca com a Destí Turístic adaptat a les noves costums i demandes del segle XXI, creant nou producte i desenvolupant altres que ja hi són però no han estat explotats, tot d’es d’un punt de vista sostenible, i sense perdre l’autenticitat i la cultura típica de les contrades de muntanya. Alguns del projectes específics d’aquest Pla de Treball són, potenciar esports en augment que es poden desenvolupar gràcies a la geografia de la comarca que no han estat estudiats ni explotats: escalada, BTT, senderisme familiar, etc. potenciar el romànic de la zona i el seu desenvolupament cultural “Projecte Camins romànics”, potenciar el Turisme Familiar, crear un nou producte aprofitant els llibres més reconeguts a la fira de Frankfurt, “Rutes literàries al Pallars Sobirà”, potenciar la nova Oficina de Turisme Comarcal i les seves sales d’exposicions, formació i consulta, entre altres, col·laboració amb ajuntaments i altres entitats per a organitzar esdeveniments i actes culturals i lúdics, col.laborar amb la certificació de Sort – Destí Turístic Esportiu per a la realització de campionats nacionals, internacionals, i mundials, o la certificació de l’Oficina de Turisme amb la Q de qualitat de l’Institut de Qualitat de Turisme d’Espanya.

Per a més informació o suggeriments poden posar-se en contacte al correu electrònic, turisme@pallarssobira.info