Activitats Juliol 2014, Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Imatge

1r. Workshop d’Agroturisme al Pallars

workshop Trapa

Èxit del 1r. Workshop d’Agroturisme al Pallars
El dia 3 d’abril es va celebrar a Sort el 1r Workshop d’agroturisme al Pallars,
organitzat pel grup de treball de Turisme Rural de l’Alt Pirineu (TRAPA) i
destinat als establiments de turisme rural i empreses d’activitats al medi de les
comarques del Pallars Jussà i del Pallars Sobirà.
A la jornada van assistir 12 establiments de turisme rural que tenien el rol de
“compradors” i 20 empreses o institucions i entitats públiques que representen
distints àmbits de l’oferta de serveis de les comarques. Hi havia representades
empreses d’esports d’aventura, senderisme, museus i equipaments
patrimonials, espais naturals, agències de viatges i artesans alimentaris i no
alimentaris, que tenien el paper de “venedors”.
El “venedors” disposaven de 5 minuts per explicar el seu producte a cada
establiment de turisme rural. Aquesta Jornada tenia per objectiu establir un
primer contacte entre el comprador i venedor perquè en un futur pugui sorgir un
producte turístic amb 2 o més actors.
L’objectiu d’aquest Workshop era facilitar el coneixement i la comunicació
entre les ens que treballen al territori, amb la finalitat present o futura de tancar
acords comercials que permetin crear nous productes turístics per incrementar
la captació i satisfacció dels clients.

Línia de crèdit Turisme Futur – Comuniació de Marian Muro, Directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya

Us informem que la  Direcció General de Turisme i l’Institut Català de Finances posen a disposició de les petites i mitjanes empreses del sector turístic català una línia de crèdit de 20 milions d’euros, amb l’objectiu de donar suport a aquelles empreses que vulguin millorar la seva competitivitat i la qualitat del seu servei.

Les empreses que vulguin acollir-se a aquesta línia de crèdit, anomenada LINIA TURISME FUTUR, han de tenir la seu social al territori català, i han de ser titulars d’agències de viatge o d’allotjaments turístics a Catalunya que, d’acord amb la legislació aplicable en matèria de turisme, siguin de les tipologies hotel, apartament turístic, càmping i turisme rural.

L’objecte dels préstecs és el finançament d’inversions al territori de Catalunya destinades a l’actualització, renovació, condicionament i millora dels allotjaments turístics o d’agències de viatges.
Els préstecs són finançats per l’Institut Català de Finances (ICF) en col·laboració amb d’altres entitats financeres que estan en procés d’adherir-se al conveni i l’aval exclusiu d’Avalis de Catalunya, SGR.

La Direcció General de Turisme rebrà les sol·licituds de finançament i les adreçarà a Avalis de Catalunya, SGR, qui posteriorment formalitzarà les operacions amb l’ICF i les altres enittas financeres adherides al conveni.


Les característiques del producte són les següents:

•    Condicions del préstec:
–    Import: mínim 40.000€ i màxim 800.000€
–    Termini: 8 anys amb 1 de carència inclòs
–    Interès: euríbor 12 mesos més 4,50%
–    Comissió d’estudi: 0%
–    Comissió d’obertura: del 0,50% de l’import del préstec
–    Amortització: quotes mensuals
–    Garanties: aval 100% d’Avalis de Catalunya

•    Condicions de l’aval:
–    Termini: fins a l’amortització del préstec
–    Mutualitat: entre l’1,50% i el 4% de l’import de l’aval (segons CNAE)
–    Comissió de risc: fins a l’1,10% del principal del crèdit no amortitzat
–    Comissió d’estudi: 0%
–    Comissió d’obertura: del 0,50% de l’import de l’aval
–    Garanties: pignoració de les participacions i qualsevol altre que Avalis consideri necessària

Per a més informació, podeu consultar l’apartat sobre Turisme Futur<http://www.e-nvia.com/redirect.php?r=gm4demjtfqytemztfq2tcnzvgewdkmjtgqydq> del web de l’Institut Català de Finances i el web d’Avalis Catalunya<http://www.e-nvia.com/redirect.php?r=gm4demjtfqytemztfq2tcnzvgewdkmjtgqyds>, SGR.

Es crea la nova Associació d’Hostaleria del Pallars Sobirà impulsada des de l’Àrea de Turisme

hotel Riberies de llavors�

Gràcies a l’impuls per part de l’Àrea de Turisme, i després de diverses reunions amb tots els hotels de la comarca, l’Oficina Comarcal de Turisme ha generat la creació de la nova Associació d’Hostaleria del Pallars Sobirà, un sector que fins ara no havia tingut un nexe d’unió ni una veu única.

La necessitat va venir per la reorganització i funcionament d’un nou Patronat molt més dinàmic i participatiu del que ho era fins ara, en aquest nou ens la junta estarà formada per un representant de cada sector que directa o indirectament té una relació amb el turisme, que tindrà veu i vot en l’òrgan decisori

El representant de cada sector ha d’estar elegit pels seus propis iguals, alguns sectors, com el turisme rural, la gastronomia o el comerç, entre altres, no varen tenir problema ja que existeixen associacions comarcals que defensen els seus interessos i organitzen les seves tasques, però el sector de l’hostaleria es trobava sense representant per la manca d’una associació comarcal que els agrupés.

És per aquest motiu que des de l’Oficina de Turisme amb la organització de la consellera de turisme es van emprendre unes xerrades i reunions per a fer realitat la nova associació d’hostaleria del Pallars Sobirà, que en aquests moments està en constitució.

El president de la nova associació, el senyor Ramon Aytés, propietari de l’hotel Pessets, va comentar que aquesta associació serà un bon nexe d’unió entre empresaris i es duran a terme molts projectes que ara no eren viables, i l’objectiu principal serà la protecció i defensa del sector de l’hostaleria i tenir veu al nou Patronat de Turisme, “Turisme Pallars Sobirà”.