Ja es poden comprar les publicacions de la Generalitat de Catalunya sense desplaçar-se del Pallars Sobirà.

La Generalitat de Catalunya edita publicacions tècniques i de divulgació sobre les àrees d’actuació dels seus departaments (salut, educació, medi ambient, etc.) i sobre les polítiques públiques (plans d’actuació, plans estratègics, etc.), l’acció de govern i el retiment de comptes (memòries, estadístiques, etc.) i la difusió de les normes i disposicions legals.

Per a facilitar la tasca als Pirineus, ja que les llibreries oficials es troben a les quatre capitals de província, l’Oficina de Turisme del Pallars Sobirà ha firmat recentment un conveni amb el servei de publicacions per poder vendre els seus productes directament a la botiga de l’Oficina de Turisme. Totes les persones que estiguin interessades en un producte en concret, l’Oficina de turisme té a la seva disposició la sol·licitud del material demanat i en pocs dies el poden tenir a la seva disposició.

L’objectiu d’aquesta tasca editorial és dotar els ciutadans, les empreses, les entitats, els sectors professionals i altres col·lectius socials dels materials tècnics o de divulgació que els siguin útils per a l’exercici de les seves activitats i expressar i divulgar les polítiques i les actuacions del Govern.

Per a més informació poden visitar la web de Publicacions de la Generalitat de Catalunya, o al subapartat per saber-ne més de la web oficial, www.pallarssobira.info.