La Direcció General de Turisme impulsa als establiments de Turisme Rural a actualitzar-se per web

El subdirector General d’Ordenació Turística, el senyor Juan Abad, va informar el passat mes de juliol el canvi de sistema de declaració de preus relatius per als empresaris d’establiments de Turisme Rural.

Per tal que les dades actualitzades apareixin a les Guies Oficials de la Generalitat i a la Guia d’establiments de Turespanya, la introducció s’haurà d’efectuar per cada establiment abans del 12 de setembre de 2008, a través del portal de la Direcció General de Turisme.

Per tal d’accedir al formulari de cada establiment s’haurà de formalitzar els camps:

Usuari: Número de signatura de l’establiment al RTC

Contrassenya: NIF del Titular

El nou sistema permet una actualització de dades més ràpida

A més de les dades referents als preus de 2009 també es podrà accedir a canviar algunes dades de l’establiment, com l’adreça, e-mail, pàgina web, telèfon o fax.

Els establiments que no han figurat a la guia del 2008 (podeu consultar-la a l’Oficina de Turisme), i en cas de no haver-ho fet durant la tramitació de l’expedient en paper fotogràfic, diapositiva, suport informàtic o correu electrònic, en format .jpg, tramesa al Servei Territorial de les Terres de Lleida hauran d’aportar una fotografia on s’apreciï la façana de l’establiment. En el cas de no enviar noves fotografies sortiran les de l’any 2008.

La intenció de la Direcció General, segons el seu subdirector Joan Abad, és no incloure en la guia del 2009 cap establiment que no hagi fet tramesa de la corresponen fotografia.

Per a dubtes, l’Oficina de Turisme del Pallars Sobirà està a la vostra disposició per a fer la tramesa corresponen, sempre i quan l’empresari estigui d’acord. Per a més informació trucar al 973 621 002 o al correu electrònic, turisme@pallarssobira.info