Les responsables de Turisme de Roses i el Pallars Sobirà encarregades de representar Catalunya a les Jornades de Turisme europees celebrades a Anglaterra

Del dia 21 al 28 del passat mes de setembre l’Associació de Professionals de l’Administració Local de Catalunya, l’APTALC, amb el suport de la Direcció General de Turisme de Catalunya i la Secretaria d’Afers Exteriors de la conselleria de vice-presidència de la Generalitat de Catalunya, van estar presents a les Jornades Anuals de Turisme, organitzades per l’Associació Europea de Tècnics de Turisme, EUTO.

Les encarregades enguany de representar Catalunya a Europa van ser la responsable de l’Oficina de turisme de Roses, Sara Lladó, i vicepresidenta de l’APTALC, i la responsable de Turisme Pallars Sobirà, Núria Bosor, secretària de l’Associació.

El tema que es va tractar enguany eren els esdeveniments culturals com a potenciadors del turisme, casos com la Fira de Tàrrega, Concerts de música, o els Jocs Olímpics van estar presents en les ponències.

Tots els powerpoints de les Jornades es poden trobar a la web d’EUTO (en anglès).

Cal destacar que enguany, després d’haver presentat candidatura, Catalunya ha estat elegida per a celebrar Les Jornades de Turisme Europees per a l’any 2009, amb el nom de “Catalonia 2009”. El tema a tractar l’any vinent anirà relacionat amb les destinacions madures i els Plans de desenvolupament per a millorar la sostenibilitat i la qualitat d’aquest.

Tant aviat com es tingui el programa, dates, i ponències, es penjarà a la nova web que APTALC presentarà pròximament.

Per a més informació pot enviar un correu a info@aptalc.org